Blue Elephant Investment a.s.

Investiční společnost Blue Elephant Investment a.s., dříve BEC Investment, a.s., byla založena v roce 2007 a specializuje se na investice hlavně ve výrobním průmyslu v rámci trhu České republiky. Jedná se o investice, které jsou námi považovány za perspektivní s ohledem na jejich potenciál a návratnost. V rámci svého portfolia spravujeme společnosti, jejichž celkové tržby dosahují 11 mil. eur a aktiva dosahující hodnoty 14.5 mil. eur. Zaměřujeme se na investice, ve kterých můžeme uplatnit svoje dlouholeté zkušenosti a kde se také můžeme aktivně podílet na jejich řízení.